Zverejňovač príspevkov

Späť

BSK: Nevšedná výstava s exkurzom do vojenského sveta žien aj pre verejnosť

01.06.2016

Výstava „Peacekeeperky, alebo ako som sa nestala vojačkou“ prinášajúca náhľad na postavenie ženy v slovenskej armáde, otvorí svoje brány dnes počas slávnostnej vernisáže. Nosnou témou je nezastupiteľná úloha žien v minulosti, ale najmä v súčasnosti v armáde.
 
Autorkou výstavy „Peacekeeperky, alebo ako som sa nestala vojačkou“ je Monika Haima Kováčová, ktorá je dvornou fotografkou Bratislavského samosprávneho kraja. Je absolventkou Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, kde vyštudovala odbor fotografia a multimédia.   Počas štúdia získala aj štipendiá na zahraničné stáže ako napr. na Sicílii, Brne či vo Veľkej Británii.                
Za sebou má niekoľko verejne úspešných výstav, ako napríklad výstavu "Možnosť voľby", kde prepojila umelecko-vedecký diskurz v téme, mobilné telefóny a ich vplyv na ľudské zdravie. Spolu s Andreou Chreňovou sa v kontroverznom videu "Návrat márnotratného..." dotkla otázok vzťahu umenia a cirkvi, dávnych súputníčok. 
“Sme hrdí na to, že v našom tíme sú profesionáli, ktorí neustále na sebe pracujú a zlepšujú svoje schopnosti a prinesú aj niečo nové pre spoločnosť,” vyjadril sa predseda BSK Pavol Frešo.
Verejnosť si môže túto výstavu pozrieť už dnes večer o 19:00 hodine v bratislavskej T-gallery na Panskej 24.
Výstavu tvoria dva bloky a štyri časti, z ktorých najobsiahlejšia je denníková časť – mozaika textov a menších obrázkov. Tá približuje autorkine pocity, atmosféru tábora a rutinné situácie cyperskej misie. Špeciálnou časťou cyperského cyklu sú inscenované portréty siedmich vojačiek zachytené s ich pracovnými atribútmi.