Zverejňovač príspevkov

Späť

BSK: Električky na Starom moste začiatkom prázdnin

31.05.2016

Dlho očakávanému spusteniu premávky električiek po Starom moste by už nemalo nič brániť. Bratislavský samosprávny kraj ako špeciálny stavebný úrad pre električkové a trolejbusové dráhy obdržal posledné chýbajúce stanovisko týkajúce sa električkovej dráhy Šafárikovo námestie – Bosáková. Župan Pavol Frešo expresne podpísal kolaudačné rozhodnutie.
 
 „Bratislavská župa konala v tomto prípade v expresných termínoch a po doručení posledného stanoviska vydala rozhodnutie. To bude teraz 15 dní vyvesené na úradných tabuliach Bratislavy, Starého mesta, Petržalky a, samozrejme, u nás. Po týchto 15 dňoch ešte musí uplynúť lehota ďalších pätnástich dní na odvolanie a až po nich je možné spustiť skúšobnú prevádzku električiek na trase Šafárikovo námestie - Bosáková,“ vyjadril sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
Bratislavský samosprávny kraj ako špeciálny stavebný úrad pre električkové a trolejbusové dráhy obdržal posledné chýbajúce stanovisko, ktoré vydal Hasičský a záchranný útvar Hl.m. SR Bratislavy.
Rozhodnutie bude doručované verejnou vyhláškou podľa § 26 správneho poriadku a bude opätovne zverejnené na elektronickej úradnej tabuli BSK, taktiež na úradných tabuliach Hlavného mesta SR, MČ Bratislava – Staré Mesto, MČ Bratislava – Petržalka po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia verejnej vyhlášky. Ďalších 15 dní majú dotknuté strany možnosť na podanie odvolania. Až potom je možné na rozhodnutie Bratislavského samosprávneho kraja potvrdiť právoplatnosť a je možné začať skúšobnú prevádzku. 
Prvé električky môžu po uplynutí zákonných lehôt na trať do Petržalky vyraziť na začiatku letných prázdnin.