Zverejňovač príspevkov

Späť

2. plánované zasadnutie Komisie dopravy

Názov zasadnutia
2. plánované zasadnutie Komisie dopravy
Číslo zasadnutia
2
Termín zasadnutia
21.03.2016
Miesto zasadnutia
031 - prízemie

Body programu

PoradieNázov bodu programuDokumenty
1. Otvorenie zasadnutia KD
2. Test ISm
3. Pracovný návrh Všeobecného záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. .../2016 o kontrole v Bratislavskom samosprávnom kraji
4. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2015
5. Informácia o účasti poslancov a ostatných delegovaných zástupcov za BSK na zasadnutiach rád škôl a rady školského zariadenia v r. 2015
6. Pracovný návrh na schválenie zriadenia odplatného vecného bremena v prospech Západoslovenská distribučná, a.s., spočívajúceho v práve uloženia, údržby a opravy elektroenergetických rozvodov na majetku BSK
7. Návrh na schválenie vstupu Bratislavského samosprávneho kraja ako partnera do projektu „Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člne“
8. Schválenie Stratégie rozvoja vidieka Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014 - 2020
9. Pracovný návrh na poskytnutie dotácií v zmysle VZN BSK č. 6/2012 o poskytnutí dotácií z rozpočtu BSK
10. Pracovný návrh na poskytnutie dotácií na rok 2016 z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry v zmysle VZN č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu BSK
11. Rôzne

Dokumenty zasadnutia