Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
07.12.2018

Výzva na podporu turizmu na rok 2019 je otvorená

Bratislavský samosprávny kraj v súlade so všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu BSK a v súlade so Stratégiou rozvoja turizmu v Bratislavskom kraji do roku 2020 zverejnil 27. novembra 2018 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu turizmu na rok 2019. Žiadatelia môžu predkladať svoje projekty do 20. decembra 2018.
05.12.2018

Slávnostné odovzdávanie Ocenenia za príkladnú obnovu 2018, sa uskutoční v piatok 14. 12. 2018 o 16.00 hod. v priestoroch AINovy/Infocentra vo Svätom Jure, Prostredná ulica 64.

V poradí už deviaty ročník Ocenenia za príkladnú obnovu prezentuje šesť nominovaných objektov, ktoré predstavujú inšpiratívny prierez obnovou historickej architektúry v Bratislavskom kraji.
04.12.2018

Prvý decembrový týždeň otvorí brány 6 župných škôl

Zoznámiť sa s priestormi a možnosťami škôl, učebnými odbormi, aktivitami, úspechmi, porozprávať sa s učiteľmi, študentami, úspešnými absolventami či zástupcami škôl, to všetko čaká na návštevníkov počas Dní otvorených dverí, ktoré aj v decembri organizujú župné stredné školy.
03.12.2018

365 dní na bratislavskej župe

Predseda BSK Juraj Droba počas dnešnej tlačovej konferencie zhodnotil svoje ročné pôsobenie vo funkcii župana ako aj priblížil aké zmeny a výsledky priniesol rok 2018. Zároveň vyzdvihol najdôležitejšie podujatia, akcie, rekonštrukcie, opravy, ktoré sa zrealizovali a sú súčasťou publikácie „365 dní na župe“. Tá je prvým krokom k odpočtu Programového vyhlásenia, ktoré bratislavský župan predstavil v apríli.
03.12.2018

Regionálny akčný plán BSK na prevenciu a elimináciu násilia

Jednou z priorít Bratislavskej župy naďalej ostáva riešenie otázky násilia páchaného na ženách. Odbor sociálnych vecí BSK zverejnil nový Regionálny akčný plán BSK na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2018-2020. Bratislavsky samosprávny kraj, tým pokračuje vo svojom dlhodobom nastavení v riešení problematiky v regióne. Regionálny akčný plán je výsledkom a nástrojom práce pracovnej skupiny, ktorú tvoria zástupcovia relevantných subjektov štátnej správy, verejnej správy, samosprávy a mimovládneho sektora v regióne.
30.11.2018

Zverejnenie určeného počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl pre školský rok 2019/2020

Bratislavský samosprávny kraj zverejňuje v zmysle § 31 ods. 4 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určený počet žiakov prvého ročníka stredných škôl v dennej forme štúdia financovaných podľa osobitného predpisu pre stredné školy vo svojej územnej pôsobnosti pre školský rok 2019/2020.
30.11.2018

Droba: Odliv mozgov trápi Bratislavský kraj aj Slovensko

Brain drain, známy ako odliv mozgov z krajiny, jeho dopady na miestnu a regionálnu úroveň či odchod vysokoškolských študentov za štúdiom do zahraničia boli predmetom nedávneho zasadnutia Komisie SEDEC, ktorej členom je aj bratislavský župan Juraj Droba. Spoločne sa venovali aj hodnoteniu samotných lokálnych a regionálnych iniciatív v tejto oblasti, ako aj odborným odporúčaniam ako proti odchodu mozgov bojovať. Brain drain predstavuje v súčasnosti problém pre množstvo európskych krajín a výnimkou nie je ani Slovensko.
29.11.2018

Bratislavská župa odovzdala predsedníctvo v Centrope

Výročnou politickou konferenciou Centrope, ktorá sa 29. novembra konala v Bratislave sa oficiálne ukončilo ročné predsedníctvo Bratislavského samosprávneho kraja v tomto zoskupení. Na politickej konferencii Centrope sa v Bratislave stretli politickí predstavitelia regiónov a miest zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Rakúska, ktoré participujú na spolupráci v tomto stredoeurópskou cezhraničnom regióne. Medzi hlavné témy podujatia patrila budúcnosť kohéznej politiky EÚ po roku 2020 a cezhraničné dopravné prepojenia.
28.11.2018

Kraj hľadá doktora do Bernolákova

V obci Bernolákovo sa od februára 2019 uvoľní zdravotný obvod všeobecného lekára pre dospelých. Odbor zdravotníctva Bratislavského samosprávneho kraja iniciatívne odoslal informáciu o voľnom obvode všetkým všeobecným lekárom pre dospelých na území kraja. Aj touto formou napĺňa vedenie župy svoje Programové vyhlásenie.
27.11.2018

Župné školy otvorené pre verejnosť

Využite možnosť bližšie sa zoznámiť so župnými školami a aj posledný novembrový týždeň navštívte vybrané z nich, ktoré organizujú Deň otvorených dverí. Zajtra sa začínajú na Strednej odbornej škole pedagogickej v Modre.