Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
16.01.2019

Už len dva dni pre žiadateľov o dotácie na podporu športu

V piatok 18. januára 2019 sa končia dve výzvy z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy a to Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu športových podujatí a pohybových aktivít na rok 2019 a Výzva na podporu systematického rozvoja športových aktivít zabezpečovaných športovými zväzmi na rok 2019. Žiadateľom na predkladanie svojich projektov tak zostávajú už len dva dni. Všetky informácie nájdu na stránke www.brds.sk.
15.01.2019

Župná škola bude mať novú telocvičňu

Bratislavský samosprávny kraj pokračuje v rekonštrukcii Strednej odbornej školy polygrafickej na Račianskej 190 v Bratislave. Po minuloročnej výmene podláh v budove telocvične sa včera začalo s druhou etapou, v ktorej sa bude zatepľovať strecha, fasády, meniť okná a dvere.
14.01.2019

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu športových podujatí a pohybových aktivít na rok 2019 je otvorená do piatku

Bratislavský samosprávny kraj v súlade so všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu BSK zverejnil 27. novembra 2018 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu športových podujatí a pohybových aktivít na rok 2019. Žiadatelia môžu predkladať svoje projekty do tohto piatku, to je 18. januára 2019.
14.01.2019

Zapojte sa do „Vráťme knihy do škôl“

Materské školy, základné školy a stredné školy sa môžu opäť zapájať do obľúbenej čitateľskej súťaže „Vráťme knihy do škôl“. Jej už 8. ročník organizuje občianske združenie Učenie s úsmevom v spolupráci s partnermi, ktorými sú Bratislavský samosprávny kraj, internetové kníhkupectvo abcknihy.sk, vydavateľstvom Ikar a vydavateľskou značkou YOLi. Hlavnou myšlienkou je podporiť čítanie a vytvárať pozitívny vzťah ku knihám medzi deťmi, žiakmi, študentmi.
09.01.2019

Športové zväzy môžu žiadať o podporu

Bratislavský samosprávny kraj v súlade so všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu BSK zverejnil 27. novembra 2018 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu systematického rozvoja športových aktivít zabezpečovaných športovými zväzmi na rok 2019. Žiadatelia môžu predkladať svoje projekty do 18. januára 2019.
08.01.2019

Dni otvorených dverí pokračujú

Po novom roku a skončení zimných prázdnin žiaci opäť zasadli do školských lavíc. Zároveň pokračuje séria dní otvorených dverí. Už zajtra môžete navštíviť Deň otvorených dverí na Strednej odbornej škole technickej na Vranovskej ulici v Bratislave, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.
03.01.2019

Cesty v kraji sú zjazdné a monitorované

Aktuálnu situáciu na cestách komplikuje husté sneženie sprevádzané vetrom, ktoré spôsobujú zafúkavanie ciest. Správca komunikácií Regionálne cesty Bratislava, zabezpečujúci zimnú údržbu ciest ll. a lll. triedy v Bratislavskom regióne, nasadil do terénu 4 mechanizmy.
31.12.2018

Ambulantné pohotovostné služby a lekárenská pohotovostná služba počas Silvestra a na Nový rok

V prípade potreby vyhľadať lekársku pomoc počas Silvestra a na Nový rok, prináša Bratislavský samosprávny kraj prehľad ambulantných pohotovostných služieb pre deti a dospelých. Počas Silvestra fungujú ako v pracovný deň, na Nový rok budú v celom bratislavskom regióne fungovať “víkendovým” režimom.
21.12.2018

Vyše 400 žiadostí o dotáciu na podporu kultúry a turizmu

Tento týždeň boli ukončené dve výzvy o predkladanie žiadostí o dotáciu z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy. Pre schému na podporu kultúry, ktorá bola otvorená do 19.12.2018 bolo v elektronickom dotačnom portáli BSK zaregistrovaných 367 žiadostí. Pre schému na podporu turizmu, ktorá skončila 20.12.2018, to bolo 51 žiadostí. Spoločne je pre tieto dve schémy alokovaných takmer 750 tisíc eur.
21.12.2018

Začiatok realizácie ďalšieho COVP

Bratislavský samosprávny kraj (ďalej len „BSK“) dňa 12.07.2018 predložil v rámci výzvy z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 (IROP 2014-2020) Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) projektu s názvom Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21 (ďalej len „COVP Ivanská cesta 21“) v celkovej výške 2 818 293,45 EUR. Z toho je 50% výška finančnej podpory z Európskej únie, 45% štátny rozpočet a 5% spolufinancovanie BSK. Na základe Rozhodnutia o schválení ŽoNFP z dňa 13.11.2018 sa BSK stal úspešným prijímateľom nenávratného finančného príspevku.