Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
07.09.2018

Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre malé projekty SKHU/WETA/1801

Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným, ktorého je BSK členom od júna 2016, vyhlásilo dňa 3.9.2018 výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre malé projekty v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko 2014 – 2020 (ďalej „Fond malých projektov“). Celkovým cieľom Fondu malých projektov je posilnenie cezhraničnej sociálnej súdržnosti podporou lokálnej spolupráce, zavedenie a zlepšenie dlhodobej spolupráce medzi subjektmi na oboch stranách hranice prostredníctvom podpory miestnych/regionálnych projektov.
04.09.2018

V novom školskom roku 14 nových odborov

Bratislavský samosprávny kraj má v novom školskom roku podľa plánu otvorených 158 tried. Po druhom kole prijímacích skúšok v júni 2018 bolo do župných stredných škôl zapísaných takmer 3400 žiakov. Skutočný počet tried a žiakov v školskom roku 2018/19 bude známy až po zbere údajov k 15. septembru 2018. Na 11 stredných školách zriaďovaných župou pribudlo dovedna 14 nových odborov.
22.08.2018

Posilnenie udržateľnej mobility pozdĺž Dunaja vytvára víťazov

Účastníci projektu Transdanube.Pearls z deviatich dunajských krajín prediskutovali na strednodobej konferencii potenciál dunajského regiónu a jeho príležitosti na posilnenie trvalo udržateľnej mobility v cestovnom ruchu.
22.08.2018

Župa začne na jeseň s deinštitucionalizáciou

Postupný prechod poskytovania sociálnych služieb na komunitnú formu je súčasťou programového vyhlásenia BSK. Bratislavskej župe boli riadiacim orgánom schválené eurofondy v plnej výške, teda v sume 2 422 826,22 eur. S realizáciou projektu plánuje župa začať na jeseň a trvať by mala dva roky. Súčasťou projektu je aj zriadenie novej služby, denného stacionára pre seniorov.
15.08.2018

“CESTUJEME PO NOVOM” Bratislavská integrovaná doprava zásadne mení ponuku cestovania v kraji

Od 19. augusta budú cestujúci v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji cestovať po novom. Bratislavská integrovaná doprava v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom a Slovak Lines spúšťa nové cestovné poriadky prímestských autobusov. Zmena cestovných poriadkov prinesie cestujúcim viac spojov, rýchlejšie cestovanie s pohodlným prestupom na vlaky, pravidelné odchody autobusov a večerné spoje až do jedenástej večer.
13.08.2018

Cyklovlak Záhoráčik obľúbený aj druhú sezónu

Od spustenia turistického vlaku Záhoračik sa Záhorím previezlo viac ako 10 000 ľudí. Obľúbený je tak u peších ako aj u cyklo turistov a to vďaka špeciálnemu cyklovozňu. Za krásami záhorskej oblasti sa môžete vybrať až do 14. októbra 2018.
08.08.2018

Bratislavská a Trnavská župa spoločne o doprave

Na dnešnom stretnutí prebrali bratislavský a trnavský župan možnosti spolupráce oboch krajov pri rozvoji verejnej dopravy. Oba kraje spája takmer dvesto kilometrov spoločných hraníc, preto je spoločná koordinácia dopravy a zlepšenie spojenia medzi Bratislavou a Trnavou samozrejmosťou.
01.08.2018

Divadlo Ludus má nového šéfa

Novým riaditeľom Divadla Ludus, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, sa stal Martin Kubran. Ten uspel vo výberovom konaní na túto pozíciu a „ludusákom“ oficiálne šéfuje oddnes, teda od 1.8.2018.
31.07.2018

Cesta k rýchlejšiemu čerpaniu eurofondov bez chýb

Neoprávnené rozdelenie alebo spájanie zákaziek, nesprávne stanovené podmienky účasti, to sú najčastejšie problémy, s ktorými sa pri kontrole verejného obstarávania projektov financovaných z eurofondov stretávajú zamestnanci Bratislavského samosprávneho kraja. Preto Odbor implementácie operačných programov Bratislavského samosprávneho kraja zorganizoval dnes dopoludnia Informačný seminár, ktorého cieľom bolo informovať a poukázať na to, ako všetkým problémom a nedostatkom predchádzať. Zúčastnili sa ho primátori, starostovia, zástupcovia miest a obcí, ktorí sa zaoberajú tvorbou a implementáciou projektov. Najviac diskutovanými témami boli obstaranie vybavenia odborných učební základných škôl a obstarávanie knižničných fondov.
26.07.2018

Hlasujte za naj komunitné projekty

Bratislavský samosprávny kraj po prvý raz v histórii spustil projekt participatívneho rozpočtu. O štvrť milióna eur môžu ľudia rozhodovať od dnes na stránke www.rozhodni-bsk.sk.