Späť

Zverejňovanie návrhu koncepcie rozvoja sociálnych služieb

VUC_113

Prostredníctvom tejto služby BSK poskytuje informácie o návrhu „Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v kompetencii Bratislavského samosprávneho kraja“.

Bratislavský samosprávny kraj na základe ustanovenia § 8 zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (ďalej len zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov zverejňuje návrh Koncepcie rozvoja sociálnych služieb regiónu Bratislavského samosprávneho kraja na úradnej tabuli a na internetovej adrese Bratislavského samosprávneho kraja.

Návrh Koncepcie rozvoja sociálnych služieb regiónu Bratislavského samosprávneho kraja.