Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Zverejnenie žiadostí a hodnotení dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry pre rok 2016

14.04.2016
„V rámci Výzvy na podávanie žiadostí o dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry pre rok 2016 žiadatelia svoje projekty registrovali aj elektronicky, aby mohli byť v systéme zhodnotené odborníkmi z oblasti kultúry.
 
Žiadateľ mohol svoj projekt zaradiť do jednej z deviatich oblastí, z ktorých každú hodnotili dvaja nezávislí renomovaní odborníci. Zárukou transparentnosti takéhoto spôsobu vyhodnocovania, založeného predovšetkým na odborných kritériách, je aj zverejnenie hodnotení. Všetky registrované žiadosti a ich hodnotenia sú k dispozícii na stránke: http://bsk.dawn.sk/statistics . Projekty je možné vyhľadávať podľa názvu žiadateľa i projektu samotného. Konzultácia žiadostí a hodnotení môže byť užitočná aj pre budúcich žiadateľov a v prípade úspešných žiadostí spĺňať funkciu návodu, ako vypracovať kvalitný projekt.“