Zverejňovač príspevkov

Späť

Združenie na podporu rodiny a rodovej rovnosti, o.z.

Názov poskytovateľa
Združenie na podporu rodiny a rodovej rovnosti, o.z.
Adresa poskytovateľa
Rusovská cesta 36
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Združenie na podporu rodiny a rodovej rovnosti, o.z.
Adresa prevádzky
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Sociálne poradenstvo - základné
Cieľová skupina
ženy a matky s deťmi ohrozené a zažívajúce násilie, deti a mladiství, rodičia, partneri v nepriaznivej sociálnej situácii
Rozsah
NEURCITY
Forma
Terénna
Kapacita