Zverejňovač príspevkov

Späť

Združenie príbuzných, priateľov a ľudí s psychickými poruchami Krídla

Názov poskytovateľa
Združenie príbuzných, priateľov a ľudí s psychickými poruchami Krídla
Adresa poskytovateľa
Mýtna 5
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Združenie príbuzných, priateľov a ľudí s psychickými poruchami Krídla
Adresa prevádzky
Partizánska 2
Bratislava-Rusovce
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Rehabilitačné stredisko
Cieľová skupina
Fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 k zákonu o sociálnych službách (plnoleté fyzické osoby s psychickými poruchami)
Rozsah
NEURCITY
Forma
Ambulantná
Kapacita
24