Zverejňovač príspevkov

Späť

Združenie občanov "Na pomoc blížnemu svojmu - HILÁRKO"

Názov poskytovateľa
Združenie občanov "Na pomoc blížnemu svojmu - HILÁRKO"
Adresa poskytovateľa
Jesenského 11
90201 Pezinok
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Združenie občanov "Na pomoc blížnemu svojmu - HILÁRKO"
Adresa prevádzky
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Požičiavanie pomôcok
Cieľová skupina
fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzické osoby s nepriaznivým zdravotným stavom odkázané na pomôcku
Rozsah
NEURCITY
Forma
Terénna
Kapacita