Zverejňovač príspevkov

Späť

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike

Názov poskytovateľa
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike
Adresa poskytovateľa
Štúrova 6
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike
Adresa prevádzky
Štúrova 6
Bratislava-Rusovce
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Sociálne poradenstvo - špecializované
Cieľová skupina
fyzické osoby s mentálnym postihnutím a kombinovaným postihnutím, rodinní príslušníci osôb s mentálnym postihnutím
Rozsah
URCITY
Forma
Ambulantná
Kapacita