Zverejňovač príspevkov

Späť

Pracovno - socializačné centrum IMPULZ

Názov poskytovateľa
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Petržalke
Adresa poskytovateľa
Turnianska 10
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Pracovno - socializačné centrum IMPULZ
Adresa prevádzky
Turnianska 10
Bratislava-Rusovce
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Rehabilitačné stredisko
Cieľová skupina
fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, fyzické osoby, ktoré sú slabozraké a fyzické osoby, ktoré sú nepočujúce alebo ktoré majú ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť
Rozsah
URCITY
Forma
Ambulantná
Kapacita
16