Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Župní študenti diskutovali o inováciách a startupoch

24.10.2016

Budúcnosť mladej generácie je aj v startupoch. Práve preto mali študenti bratislavských stredných škôl jedinečnú možnosť vypočuť si skúseností špičkových slovenských odborníkov a inovátorov a spoznať ich príbeh.
 
„Napríklad centrá odborného vzdelávania sú takým priamym prepojením medzi školami a praxou. Keď sme nastupovali na župu nebolo žiadne, ale v tejto chvíli ich je ich osem a ďalej z toho vyplynuli ešte vyššie formy spolupráce ako je napríklad duálna akadémia s Volkswagenom. Využívame aj to, že máme v Bruseli zastúpenie a poskytujeme stáže, spolupracujeme s ľuďmi, ktorí sú na vysokých školách, robia diplomovky na témy, ktoré súvisia so župou a vlastne aj s rozvojom regiónu ako takým. Postupne sa dostávame od humánnych geografov a politológov aj k ostatným odbornostiam, tak aby Bratislavská župa bola veľmi silným partnerom práve v rozvoji tej ďalšej generácie, keď chcete start upov a vlastne digitálneho sveta,“ povedal predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
 
Cieľom podujatia, ktoré s Bratislavským samosprávnym krajom spoluorganizovala Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku, bolo jednak zvýšiť informovanosť mladých o dianí v EÚ, ale najmä podnecovať kreativitu, podnikateľské a inovatívne myslenie a motivovať študentov úspešnými príkladmi slovenských inovátorov.
 
„Je nevyhnutné si pripomínať, že mladá generácia je tou generáciou, ktorá bude raz ďalej vytvárať našu krajinu a reprezentovať ju v zahraničí. Z toho pre nás vyplýva povinnosť poskytovať jej príležitosti k oboznámeniu sa so svetovými trendmi v oblasti objavujúcich sa inovácií a úspešnými príkladmi z praxe“,zdôraznila Zuzana Nehajová zo spoločnosti Ernst & Young.