Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Župní školáci sú športovo nadaní

12.07.2016

Bratislavský samosprávny kraj testoval v spolupráci s občianskym združením SportAnalytik u stredoškolákov ich športové vlohy a nadanie pre jednotlivé športy. Testovania sa zúčastnilo viac ako 500 žiakov župných škôl, ktorí si vyskúšali osem športových disciplín.


„Keď sme pred troma rokmi dostali do rúk výsledky projektu „Rešpekt pre zdravie“, bolo nám jasné, že musíme deckám ponúknuť viac možností športovania. Bratislavská župa tak nielen organizuje a vytvára možnosti pre rozvoj športu, či už futbalu, hokeja alebo florbalu, ale pomáha vytvárať aj materiálno – technické zabezpečenie športového náradia pre našich školákov. Bratislavský samosprávny kraj tak napríklad zriadil vodácke centrum, lyžiarske centrum ale aj šesť florbalových centier BSK. Aj toto prispelo k tomu, že testovaní školáci majú nadpriemerné fyzické dispozície k športu,“ vysvetli predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
Bratislavský samosprávny kraj spolu s občianskym združením SportAnalytik od marca do konca mája 2016 testoval žiakov ôsmich škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Testovanie malo za úlohu najmä motivovať žiakov k športu a formou odporučení im ukázať desať konkrétnych športových smerov, ktoré sú pre nich vhodné. Žiaci prešli v testovaní ôsmymi športovými disciplínami, ktoré sledovali ich fyzické predpoklady na rýchlosť, rovnováhu, silovú či aeróbnu vytrvalosť, alebo pružnosť. Testovania sa zúčastnili gymnazisti z Malaciek, Modry, Pezinka, Senca, zo Školy pre mimoriadne nadané deti a gymnázia v Bratislave, žiaci Gymnázia Jána Papánka v Bratislave, Základnej školy a gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským v Bratislave a žiaci Gymnázia na Hubeného ulici v Bratislave. Celkovo bolo testovaných 553 žiakov.
Výsledkom testovania boli dva reporty pre každého žiaka. Prvý, základný talent report, popisuje individuálne fyzické predpoklady dieťaťa a definuje silné a slabé stránky. Druhým je Pokročilý šport report, ktorý je odporúčaním vhodných športov pre každého žiaka.
 
Bratislavský samosprávny kraj podporuje šport v regióne aj organizovaním pravidelných mimo vyučovacích pohybových aktivít pre žiakov na školách v svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a športových súťaží  vo vybraných športových disciplínach. O pohár predsedu BSK tak súťažia mladí futbalisti, hokejisti, florbalisti aj basketbalisti. Župa je organizátorom aj Bowlingovej ligy mládeže BSK a Orientačného behu stredoškolákov.