Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Župní poslanci zajtra rozhodnú o národnom parku

08.09.2016

Na zajtrajšom XXI. pracovnom zasadnutí Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja budú poslanci rozhodovať aj o iniciatíve na vyhlásenie Národného parku Podunajsko. 
 
„Vyhlásenie Národného parku Podunajsko má za cieľ záchranu a najmä zachovanie posledných zvyškov kriticky ohrozených biotopov v lužných lesoch. Celková výmera národného parku by mala byť 8 332,98 hektárov a bude sa rozprestierať medzi Horným lesom a Malým Dunajom,“ vyjadril sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.

Župní poslanci budú na svojom zajtrajšom pracovnom zasadnutí rokovať aj o Podpore iniciatívy na vyhlásenie Národného parku Podunajsko. Podporu iniciatíve už vyjadrilo predsedníctvo Slovenskej akadémie vied, Hlavná architektka Hlavného mesta SR Bratislavy Ing. arch. Ingrid Konrad, ale aj ochranárske združenia. 

Národný park Podunajsko na území Bratislavského samosprávneho kraja má viesť nielen k zachovaniu biotopov vzácnych lužných lesov, ale aj k postupnej premene čiastočne odprírodnených ekosystémov na ekosystémy prírodné, alebo prírode blízke. Národný park Podunajsko bude zahŕňať už existujúce chránené územia a pripravované chránené územia vyhlásené v súlade s plnením medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky pri vstupe do EÚ podľa Smernice o biotopoch.

„Našimi podmienkami k iniciatíve vyhlásenia Národného parku Podunajsko je aj zachovanie a vybudovanie ďalších možností rekreácie. Teda miesta pre pikniky, ohniská, altánky, detské ihriská, športoviská, ale aj kempingový areál,“ uzavrel predkladateľ materiálu podpredseda BSK Martin Berta.