Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Župní poslanci jednomyseľne schválili zmenu rozpočtu BSK v roku 2017

17.02.2017

Na dnešnom zasadnutí Zastupiteľstva BSK schválili župní poslanci jednohlasne zmenu rozpočtu BSK v roku 2017. Sto percentá zhoda poslancov podporila pokračovanie všetkých projektov.

Župní poslanci jednomyseľne schválili zmenu rozpočtu BSK v roku 2017 

Na dnešnom zasadnutí Zastupiteľstva BSK schválili župní poslanci jednohlasne zmenu rozpočtu BSK v roku 2017. Sto percentá zhoda poslancov podporila pokračovanie všetkých projektov.

„Schválili sme sériu projektov, ktoré sa od decembra posunuli oveľa bližšie k realizácii. Je to unikátny krok, lebo bežne vo volebné roky zastupiteľstvá už žijú voľbami, u nás sa však maká na plno. Sto percent hlasov z prítomných poslancov podporilo pokračovanie všetkých projektov,“ vyjadril sa bratislavský župan Pavol Frešo.

Zámerom navrhovanej  zmeny rozpočtu  BSK bolo prijať úver v sume  12 735 400,00 EUR, čo predstavuje prvú etapu  úverov do rozpočtu BSK na rok 2017. 
Predložená  zmena rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2017, upravuje rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2017 v časti príjmové finančné operácie  a výdavky rozpočtu o sumu 16 325 740,00 EUR. Po schválení navrhnutých zmien zostáva rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja naďalej vyrovnaný. Vďaka úveru bude možné rekonštruovať divadlá, ale aj 8 domovov sociálnych služieb a 12 stredných škôl v pôsobnosti BSK.

Plánované investície financované z úverových zdrojov Suma

Verejný obstarávateľ Názov projektu 11 941 400,00 €
RCB  Rekonštrukcia cesty III/1082, križ. s III/1083 – hranica BA (Slovenský Grob – Vajnory) km 1,000 – 6,400 1 000 000,00 €
Poliklinika Karlova Ves Kompletná rekonštrukcia polikliniky - oprava terasy  1 170 000,00 €
DSS K. Matulaya  Investičná podpora zariadení sociálnych služieb na Hontianskej 12 (debarierizácia a zvýšenie ener. efek. objektu) a Hontianskej 16 (zvýšenie ener. efek. objektu) Vypracovanie realizačného projektu (11 tis. €) a realizácia stavebných prác (204 tis. €)  11 000,00 €  
DSS a ZPS Rača  Podpora deinštitucionalizácie sociálnych služieb v Bratislave  63 000,00 € 

SOŠ Na pántoch Rekonštrukcia a modernizácia športového areálu, telocvične, bazénov  394 200,00 €  
Gymnázium J. Papánka Rekonštrukcia objektu 807 000,00 €  
BSK  Modernizácia cesty III. triedy 1113 Rohožník - Malacky a vybudovanie obchvatu obce Rohožník  956 000,00 €  
Poliklinika Karlova Ves Kompletná rekonštrukcia  - odovzdávacia stanica tepla (OST) 480 000,00 €  
Bratislavské bábkové divadlo  Rekonštrukcia Bratislavského bábkového divadla  1 350 000,00 €  
DSS Stupava Pamiatková obnova kaštieľa a parku v Stupave  500 000,00 €  
MOS Modra  Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií  152 000,00 €  
DSS a ZBP MEREMA Podpora deinštitucionalizácie sociálnych služieb v okrese Pezinok. Vypracovanie realizačného projektu a získanie stavebného povolenia (210 tis. €) 210 000,00 € 
DSS a ZPS Rača  Debarierizácia areálu a zateplenie detaš. pracoviska na Podbr. 28 57 000,00 €  
Gymnázium L. Novomeského  Rekonštrukcia a modernizácia športového areálu, telocvične, bazénov  136 000,00 €  
SOŠ Polygrafická  Rekonštrukcia a investičná podpora COVP pre oblasť polygrafie a médií  300 000,00 €  
SOŠ Kysucká Senec  Oprava bloku A 307 200,00 €  
BSK  Cyklolávka Šúrsky kanál 55 000,00 €  
Poliklinika Karlova Ves Kompletná rekonštrukcia polikliniky - interiéry 1 430 000,00 €  
DSS prof. K. Matulaya  Investičná podpora zariadení sociálnych služieb na Hontianskej 12 (debarierizácia a zvýšenie ener. efek. objektu) a Hontianskej 16 (zvýšenie ener. efek. objektu). Realizácia stavebných prác 204 000,00 €  
DSS a ZPS Rača  Debarierizácia areálu a zateplenie detaš. pracoviska na Podbr. 28 193 000,00 €  
DSS a ZpS Pezinok  Vybudovanie elektronického požiarneho systému 150 000,00 €  
OA Račianska 107  Rekonštrukcia a modernizácia športového areálu, telocvične, bazénov  360 000,00 €  
SOŠ chemická Vlčie hrdlo Rekonštrukcia a modernizácia športového areálu, telocvične, bazénov  71 000,00 €  
SPŠE K. Adlera Rekonštrukcia a modernizácia vonkajšieho športového areálu  50 000,00 € 
Gymnázium A. Einsteina  Rekonštrukcia a modernizácia športového areálu -vypracovanie realizačného projektu 20 000,00 €  
Pedagogická a sociálna akadémia Bratislava  Obnova Pedagogickej a sociálnej akadémie. Vybudovanie materskej škôlky v priestoroch školy 537 000,00 €  
Gymnázium A. Einsteina  Projektové práce a realizácia zateplenia a hydroizolácie - vypracovanie realizačného projektu  64 000,00 €
SZŠ Strečnianska  Projektové práce a realizácia zateplenia (vrátane SOŠ podnikania) 914 000,00 €