Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Župné školy súčasťou Európskeho samitu regiónov a miest

23.06.2016

Bratislavský samosprávny kraj ako hostiteľ 7. Európskeho samitu regiónov a miest, ktorý bude v Bratislave už o dva týždne, zapája do svojich aktivít pravidelne aj študentov svojich škôl. Prípravy a organizácia samitu nie sú výnimkou. Počas dnešného „Župného štvrtku“ predstavili zástupcovia župy a škôl najprv výstavu fotografií študentov a následne aj program podujatia DANUBE UP 2016.


„Všetky tieto aktivity sú určené na to, aby sa témy, ktoré sa budú na samite prejednávať, sa plynule dostávali medzi ľudí bez akejkoľvek bariéry. Chceme odprezentovať, že Bratislava ako krásavica na Dunaji,  je veľmi pohostinné mesto, ktoré dokáže urobiť kultúrny program. Že tu máme ľudí, ktorí sa zaujímajú o živé témy. Chceme ukázať našu mladú generáciu prostredníctvom našich stredných škôl napríklad prostredníctvom fotografií, ktoré sú na Vajanského nábreží a ktoré urobili študenti na tému voda a mesto. Ďalej sa chceme prezentovať aktivitami, ktoré súvisia s kultúrou nášho konzervatória alebo tanečného konzervatória a v neposlednom rade aj gastronómiou. Všetky naše školy venujúce sa gastronómii sme zapojili do toho, aby ponúkali svoje produkty, činnosť, aby ju priniesli medzi  účastníkov samitu,“ povedal predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
Od zahájenia 7. Európskeho samitu regiónov a miest otváracím koncertom s názvom Hudba Európy na Devíne delia obyvateľov Bratislavského regiónu už len dva týždne. Súčasťou samitu, ktorého hostiteľmi sú Bratislavský samosprávny kraj a hlavné mesto SR Bratislava, sú aj výstava fotografií študentov III. ročníka ŠÚV J. Vydru, ktoré vznikli pri príležitosti samitu. Vernisáž výstavy sa konala vo štvrtok 23. júna na bratislavskom Vajanského nábreží. Bannery s dvanástimi fotografiami, na ktorých sú študentami zachytené dominanty Bratislavy, si budú môcť návštevníci promenády na Vajanského nábreží pozrieť do polovice júla.
 
Súčasťou sprievodných programov však bude aj prezentácia ostatných umeleckých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Na podujatí Danube Up sa v piatok 8. Júla v exkluzívnom programe nazvanom Talenty Európy predstavia žiaci bratislavského konzervatória, žiaci tanečného konzervatória E. Jaczovej, módnu prehliadku majú pripravenú žiaci Školy úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru, záver bude patriť scénickej show žiakov Strednej umeleckej školy scénického výtvarníctva.
 „Župa zriaďuje štyri umelecké školy  a samit je ideálnou príležitosťou ako môžeme ich tvorivosť ukázať ako ich môžu ľudia spoznať a obdivovať, lebo ich talent je obrovský.  Málokto vie, že všetky z týchto škôl majú európsky rozmer aj preto sme nazvali to ich spoločné vystúpenie na samite Talenty Európy. Každá škola pripraví to najlepšie zo svojej tvorby, ukáže niečo zo svojho umenia, ,“ vyjadrila sa Zuzana Šajgalíková, riaditeľka Odboru cestovného ruchu a kultúry.
Podujatie DANUBE UP 2016, ktoré je sprievodným podujatím 7. Európskeho samitu regiónov a miest a ktoré môžu návštevníci navštíviť na námestí M. R. Štefánika 8. a 9. júla, však nebude patriť iba študentom. Piatkový program bude zameraný na inovácie a start-upy, ktoré budú prezentovať domáci aj zahraniční vystavovatelia. Nosnou témou celého podujatia je voda a s ňou spojené inovácie, ochrana ale aj klimatické zmeny. Sobota bude na námestí pred obchodným centrom patriť popularizácii vedy pre najmenších. Pripravené sú divadelné predstavenia ale aj fyzikálne experimenty. Na námestí budú vďaka spolupráci so ZSE vystavené aj najnovšie modely elektromobilov.
Partnermi dvojdňového podujatia DANUBE UP 2016 sú napríklad Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA), ktorá podporuje rozvoj výskumu a vývoja na Slovensku, Slovenská akadémia vied, ktorej experti z Ústavu hydrológie sa zúčastnia odbornej diskusie o vode ako strategickej surovine. Tej sa zúčastnia aj generálny riaditeľ Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. spolu s expertným technikom zodpovedným za produkciu vody a jej kvality. Ďalšími partnermi sú mladí vedci zo Slovak Diamond Group FEI STU Bratislava, ktorí predstavia projekt ekologického čistenia vôd pomocou bórom dopovaných diamantových elektród. Unikátne patentované riešenie výroby elektrickej energie pomocou environmentálne nezávadnej malej vodnej elektrárne predstaví slovenská spoločnosť 3E MILL.