Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Župné školy ponúkajú 7 centier odborného vzdelávania a novú duálnu akadémiu

10.05.2016

Aj na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja sa v tomto týždni konajú prijímacie skúšky. Prví deviataci zasadli do stredoškolských lavíc s testami v rukách už včera a ďalší ich budú nasledovať vo štvrtok.
 
„Župné školy majú čo ponúknuť svojim študentom. Kontinuálne pracujeme na ich vylepšeniach, preto sa už sedem z nich pýši označením Centrum odborného vzdelávania a prípravy na európskej úrovni. Od septembra budú môcť študenti navštevovať aj Duálnu akadémiu, ktorú župa pripravuje spoločne s automobilkou Volskwagen ,“ povedal predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
 
Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja ponúkajú v školskom roku 2016/2017 pre absolventov základných škôl 159 tried prvých ročníkov v dennej forme štúdia (SOŠ – 124 tried, gymnázium – 30 tried, konzervatórium – 5 tried). Pre uchádzačov o osemročné štúdium na gymnáziu je to 16 tried.
 
Župným stredným školám bolo celkovo doručených 6627  prihlášok, z toho 1577 na gymnáziá (23, 8 %), 111 prihlášok na konzervatóriá (1, 7 %)  a 4939 prihlášok na stredné odborné školy (74, 5 %). Okrem toho bolo 1245 prihlášok doručených na 8-ročné gymnáziá (žiaci 5. ročníka ZŠ).
 
Uchádzači majú vo všeobecnosti najväčší záujem o štúdium na osemročných gymnáziách, resp. štvorročných a päťročných. Na stredných odborných školách prevažuje záujem o zdravotnícke, ekonomické,  elektrotechnické odbory,  pedagogické vedy, umenie a umelecko-remeselnú tvorbu. Najmenší záujem je o odbory strojárstva a ostatnej kovospracúvacej výroby, záhradníctvo, spracovanie dreva.