Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Župné školy ostávajú v štrajku až do konca

11.02.2016
Počet škôl zapojených do celoslovenského štrajku učiteľov sa znižuje. K dnešnému dňu je do štrajku zapojených 12 z 58 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.
 
 
„Podporujeme kroky učiteľov, pretože sme si vedomí, že bez nastavenia fungujúceho systému školstva a spolupráce s učiteľským stavom len ťažko dosiahneme lepšiu kvalitu vzdelávania“, povedal bratislavský župan Pavol Frešo.
K dnešnému dňu je do štrajku  zapojených 12 škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, ale žiadna zo škôl nie je zatvorená. Na štyroch školách prebieha vyučovací proces v obmedzenom režime a podľa mimoriadneho rozvrhu hodín. Na zvyšných ôsmich sa stredoškoláci učia podľa bežného rozvrhu hodín. Celkový počet pedagógov na župných školách zapojených do štrajku je k dnešnému dňu 69.
Zložitú situáciu učiteľov sa snaží Bratislavský samosprávny kraj, ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení, riešiť aj konkrétnymi krokmi. Župa napríklad od roku 2013 prispieva riaditeľom svojich škôl, v prípade dobrých hospodárskych výsledkov, na osobné a riadiace príplatky. Takisto pokračuje v projekte učiteľských bytov, ktoré bude postupne odovzdávať zamestnancom škôl.
Projekt Učiteľských bytov, ktorý je nad rámec povinností samosprávy, spustil Bratislavský samosprávny kraj v roku 2014, kedy odovzdal dva byty. V minulom roku prešiel objekt internátov SOŠ automobilovej Jána Jonáša na Saratovskej ulici procesom zatepľovania a preto sa v tomto roku môžeme pustiť do realizácie ďalších 10 bytových jednotiek pre pedagogických a nepedagogických pracovníkov škôl.