Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Župná olympiáda seniorov pozná víťazov

21.05.2019

„Je to tradičné podujatie, ktoré župa robí už niekoľkýkrát a s radosťou. Aj takouto malou mierou vieme našim obyvateľom spestriť ich život, začleniť ich do aktívnejšieho života. Tým, že sme do podujatia zapojili aj naše stredné odborné školy, tak aj medzigeneračne môžu rásť, niečo sa dozvedieť, podučiť. Je to dobrá cesta spájania generácií a seniori nás opäť presvedčili, že šport im svedčí,“ vyjadril sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Ôsmy ročník Župnej olympiády seniorov o putovný pohár predsedu Bratislavského samosprávneho kraja sa konal v sobotu 18. mája 2019. Trinásť 6-členných družstiev seniorov súťažilo v siedmich zábavných športových disciplínach ako chôdza s loptičkou na lyžičke cez prekážky, hod loptičkou na cieľ, florbalová streľba hokejkou na bránku, hlavolam, štafetová chôdza, hod šípkami na terč a znalosti prvej pomoci. Podujatia sa zúčastnilo aj jedno družstvo z Maďarska.

 

V kategórii Prvá pomoc získal prvé miesto Domov pri Kríži Dúbravka, víťazom v kategórii Štafetová chôdza sa stala MČ Bratislava Dúbravka. Krajská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Bratislava bola prvá v kategórii Hod loptičkou na cieľ a Mesto Senec zase najpresnejšie v kategórii Hod šípkami. V kategórii Florbalová streľba hokejkou na bránu sa na prvom miestne umiestnilo bratislavské Denné centrum seniorov Rača, Žarnovická 7, v kategórii Chôdza s loptičkou na lyžičke sa najlepšie darilo MČ Bratislava Dúbravka a v kategórii Hlavolam zvíťazilo MČ Bratislava Dúbravka. Víťazom putovného pohára predsedu Bratislavského samosprávneho kraja sa stalo družstvo MČ Bratislava Dúbravka, ktoré tak obhájilo titul z minulého roka.

Tradičnou vstupenkou bol vlastnoručne upečený domáci koláč, ktorý súťažil v kategórii „Najchutnejší župný koláčik“. Prvenstvo získalo družstvo Domov dôchodcov Pažítkova 2, Ružinov za koláčik „Oblíž prst“ a cenu za najkrajší župný koláčik dostalo družstvo Domov pri kríži z Dúbravky.

V rámci celého podujatia sa prezentovali stredné župné odborné školy so svojimi ukážkami prvej pomoci, meraním tlaku a tepu alebo masážou krčnej chrbtice a to Stredná zdravotnícka škola, Strečianska 20, Bratislava a Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, Bratislava. Občerstvenie v rámci podujatia zabezpečila Stredná odborná škola Hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9, Bratislava.