Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Župan odovzdal vysvedčenia a ocenenia

29.06.2018

„Pracujeme na tom, aby sa župné školy stali výkladnou skriňou Slovenska. Preto motivujeme študentov aj prostredníctvom ocenení. Za prvý polrok vyberali riaditelia škôl na ocenenie jedného žiaka zo školy, teraz oceňujeme najlepšieho žiaka z každej triedy našich 54 stredných škôl. Okrem diplomu dostali aj powerbank,“ povedal predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Ocenení boli aj najlepší študenti župných škôl, ktorých vybrali triedni učitelia na základe rôznych kritérií, napríklad prospechu, pomoci spolužiakom, reprezentácie školy, zlepšenie školských výsledkov oproti minulému polroku či organizovanie mimoškolských aktivít. Od bratislavskej župy dostali powerbank, ktorých bolo spolu rozdaných 571. Každá škola dostala aj diplom s menami najlepších študentov za tento školský rok.

Posledný školský deň bolo na župných stredných školách odovzdaných 14 288 vysvedčení. Žiakov čaká dvojmesačné voľno, ktoré Bratislavský samosprávny kraj využije na rekonštrukciu či už vnútorných alebo vonkajších priestorov budov škôl. Celkovo pôjde o rekonštrukcie 24 škôl za 1 677 368 eur.