Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Župan ocenil osobnosti regiónu

09.12.2016

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja už po štrnásty raz ocenil osobnosti, ktoré svojou prácou výrazne prispeli a zaslúžili sa o spoločenský a ekonomický rozvoj Bratislavského samosprávneho kraja. Osemnásti laureáti a ich zástupcovia si na slávnostnom galavečere prevzali Ceny Samuela Zocha, Pamätné listy predsedu BSK a Mimoriadnu cenu predsedu BSK.
 
„Ceny Samuela Zocha sú tradičným ocenením všetkých tých ľudí, ktorí v Bratislavskej župe výrazne posunuli život dopredu. Svojím životom, svojou prácou, prispeli k tomu, že spoločnosť je lepšia a každý v tom svojom obore, každý v tom svojom mieste, kde pôsobí, doniesol niečo unikátne. Jednak oceňujeme túto prácu, životný príbeh týchto ľudí, ktorí posúvali spoločnosť dopredu, ale zároveň dávame aj príklad všetkým ostatným, že takto sa dá spolupracovať na tom, aby sa nám žilo lepšie,“ vyjadril sa po ocenení laureátov predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
Bratislavský samosprávny kraj od roku 2003 oceňuje Cenou Samuela Zocha, Čestným občianstvom, Pamätným listom predsedu BSK a Mimoriadnou cenou BSK osobnosti, ktoré prispeli k rozvoju a reprezentácii Bratislavského samosprávneho kraja. Laureátmi ocenení BSK za rok 2016 sa stali:
Cena Samuela Zocha
• Dr. Karol Moravčík
• Matej Beňuš
• Mgr. Jana Dukátová
• Miro Gregor
• Vincent Šikula – IN MEMORIAM
• Prof. Emília Vášáryová
• RNDr. Stanislav Dubnička, DrSc.
• Doc. MUDr. Martin Huťan, CSc. – IN MEMORIAM
• MUDr. Eva Nevická, CSc.

Pamätný list predsedu Bratislavského samosprávneho kraja  
•  Konfederácia politických väzňov
• Rozália Čelková
• Ildiko Madarászová
• Mgr. Alžbeta Lehotská
• Ignác Bizmayer
• Anna Fukáriová
• Ing. Brigita Glončáková
• Xénia Kubová a Mrg. art. Peter Kuba

Mimoriadna cena predsedu Bratislavského samosprávneho kraja  
• Veronika Šikulová

Slávnostným večerom sprevádzala hostí moderátorka a hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja Lucia Forman, ktorej na pódiu sekundovali šikovní detskí žiaci divadla Ludus.