Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Župa znižuje svoj dlh a investuje do rozvoja

16.12.2016

Bratislavský samosprávny kraj patrí po finančnej stránke už dlhé roky medzi najzdravšie župy. Dokazuje to aj najnovší rebríček inštitútu INEKO, v ktorom sa BSK ocitol na 2. mieste. Po dnešnom rokovaní župného zastupiteľstva a schválení zodpovedného rozpočtu vznikol priestor na ďalší rozvoj a modernizáciu kraja.
 

„Len pre porovnanie, keď sme nastupovali do úradu v roku 2009, dlh župy s ostatnými nevysporiadanými záväzkami bol 46,09%. Tento dlh je v roku 2017 znížený na 29,76%. Toto sa nám darí aj napriek výrazne obmedzeným zdrojom na rozvoj a modernizáciu,“ vyjadril sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo. 
Poslanci zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja dnes schválili rozpočet župy pre roky 2017-2019. V budúcom roku bude samospráva hospodáriť so sumou 144,7 mil. eur. Tie budú prerozdelené do štyroch oblastí, ktorými sú základné kompetencie, dopravná obslužnosť, rozvojové projekty a dlhová služba. 
Medzi základnými kompetenciami sú vzdelávanie a šport (50,48 mil. eur.), zabezpečenie sociálnych služieb a oblasť zdravotníctva (26,13 mil. eur.) a na kultúru a cestovný ruch alokovala župa takmer päť a pol milióna. Návrh rozpočtu vychádza zo zadefinovaných priorít Akčného plánu, požiadaviek jednotlivých zariadení s dôrazom na dodržanie legislatívnych noriem. Na dopravnú obslužnosť pôjde v roku 2017 takmer dvanásť milión eur, na rozvojové projekty 37,51 miliónov a na splátky istiny úverov a úrokov 3,13 miliónov eur.
Bratislavská župa má v budúcom roku v pláne napríklad začať s rekonštrukciou seneckej synagógy, zabezpečiť nový cyklovlak na Záhorí, pokračovať v budovaní centier odborného vzdelávania a prípravy, rekonštruovať cesty ako aj prepájanie a rozvoj cyklotrás – Eurovelo 13, 6, Vinohradníckej cyklocesty.