Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Župa zatraktívňuje stredoškolské odborné vzdelanie

12.03.2019
Tieto dielne boli zo sedemdesiatych rokov a budova aj tak vyzerala. Pomocou operačného programu IROP sa nám podarilo získať 3 milióny eur na kompletnú rekonštrukciu tejto budovy vrátane zateplenia a technológií vo vnútri, takže od 1. septembra roku 2020 budú mať všetci žiaci tejto strednej odbornej školy možnosť učiť sa v úplne nových dielňach s úplne novými technológiami a ja sa z toho veľmi teším,“ povedal Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý sa dnes spolu so zástupcami župy aj realizátora stavebných prác zúčastnil Kontrolného dňa na budovaní Centra odborného vzdelávania a prípravy (COVP) na župnej SOŠ technológií a remesiel na Ivanskej ceste 21 v Bratislave.
 
„Regionálny operačný program Bratislavskému kraju poskytol 2 800 000 eur na rekonštrukciu a vybavenie dielní pre Strednú odbornú školu na Ivanskej ceste s tým, že výstupový indikátor pre túto rekonštrukciu je viac ako 5 000 metrov štvorcových nových plôch určených na odborné vzdelávanie. Zároveň 600 000 eur investujeme na nové materiálovo-technické vybavenie. Mali by sme dosiahnuť cieľ, že škola bude moderná, konkurencieschopná a zároveň privíta viac ako 350 nových žiakov,“ priblížila riaditeľka Odboru stratégie, územného rozvoja a projektov BSK Barbora Lukáčová.
Stavebné práce projektu pozostávajú z komplexnej rekonštrukcie budovy združených dielní Strednej odbornej školy Ivanská cesta 21. Ide o dvojpodlažnú budovu, ktorá bude celoročne využívaná pre účely odbornej a praktickej výuky strednej odbornej školy a vytvorenie COVP. V objekte sa vytvoria najmä priestory siedmich nových odborných učební teoretického vyučovania (Odborná učebňa elektromechanik, Odborná učebňa mechanik, Odborná učebňa inštalatér, Odborná učebňa strojárenská výroba, Odborná učebňa strojárenská výroba, Odborná učebňa stolár) a šiestich dielní praktického vyučovania. Študenti však nedostanú iba nové priestory, ale aj vybavenie. Všetky učebne budú vybavené moderným materiálno – technickým vybavením, ktoré spĺňa súčasnú potrebu trhu práce.
„Rekonštrukcia odborných učebných dielní tu na Strednej odbornej škole na Ivanskej ceste pozostáva z rekonštrukcie vnútorných priestorov, kde sa v podstate vnútorne priestory prispôsobia funkčnému využitiu pre ďalšie odborne vzdelávanie študentov na tejto škole a súčasťou rekonštrukcie je aj zateplenie obvodového plášťa a taktiež aj zateplenie strešného plášťa, čím vlastné napĺňame stratégiu znižovania energetickej náročnosti budov v majetku BSK,“ predstavil rekonštrukciu vedúci Oddelenia investičných činností BSK Jozef Chynoranský.
 
Projekt Centra odborného vzdelávania a prípravy je podporený z operačného programu Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020. Stavať sa začalo v decembri 2018 a doteraz župa preinvestovala vyše 85 000 eur. Rozpočet rekonštrukcie a nového materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk predstavuje 2 818 293,45 eur. Povinné spolufinancovanie BSK je 5 %, teda 140 914 eur.