Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Župa zakázala činnosť plastickej klinike. Pokiaľ máte pochybnosti o lekárovi, konajte

19.10.2016

Klinika plastickej chirurgie, ktorá poskytovala zdravotnú starostlivosť bez povolenia, má predbežné opatrenie na zákaz činnosti. Bratislavský samosprávny kraj však upozorňuje, že ambulancií bez povolení môže byť na území kraja viac, no župa o nich nemá ako vedieť. Preto vyzýva ľudí, aby si pozorne všímali všetky náležitosti ambulancií a overovali si ich aj na stránke www.e-vuc.sk.
 
„3. októbra vydala župa predbežné opatrenie tejto falošnej ambulancii, aby nevykonávala svoju činnosť. My sme na základe vlastného šetrenia zistili, že sa tam nepreberá pošta, nedvíhajú telefóny pokiaľ chcete niečo úradné a preto sme boli osobne odovzdať predbežné opatrenie, aby tam nebola vykonávaná žiadna činnosť. Dôvod bol jednoduchý. Nedostali od nás povolenie a pri kontrole, ktorá je mimochodom verejná, sa zistilo, že nedostali povolenie ani od Ministerstva zdravotníctva SR. Rozbehli sme správne konanie, včera uplynula lehota, maximálna výška pokuty je vyše 33 tisíc eur. Tento prípad je drzý, zarážajúci a pre nás nepochopiteľný. Ktokoľvek kto máte pochybnosti, obráťte sa na BSK,“ vyjadril sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
 
Zariadenie, ktoré poskytovalo služby plastickej chirurgie v Bratislave, nedostalo od Bratislavského samosprávneho kraja povolenie a preto ani župa do dnes nevie, či lekár mal dostatočné vzdelanie. Bratislavský samosprávny kraj vydáva povolenie na základe žiadosti fyzickej alebo právnickej osoby. Žiadateľ musí doložiť doklady o odbornom zástupcovi, potvrdenie o priestoroch, potvrdenie od Úradu verejného zdravotníctva , doklad o ordinačných hodinách a cenník poplatkov. V prípade tohto poskytovateľa zdravotnej starostlivosti sa tak neudialo.
 
​„V tomto prípade ide o jednoznačné porušenie zákona 578/2004 o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Každá spoločnosť alebo fyzická osoba, ktorá chce na území kraja alebo SR vykonávať zdravotnícku činnosť na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, musí získať licenciu buď od BSK alebo od Ministerstva zdravotníctva SR. To sa v tomto prípade nestalo. Spoločnosť, ktorá poskytovala zdravotnú starostlivosť dostala predbežné opatrenie kvôli tomu, že nemala toto povolenie vystavené,“ vysvetlil lekár samosprávneho kraja Valerián Potičný.
 
Prípad kliniky ordinujúcej bez povolenia však upozornil aj na to, že laická verejnosť nemá vedomosť, ako zistiť, či lekár poskytuje svoje služby s povolením a či jeho ambulancia spĺňa všetky podmienky stanovené zákonom. Práve preto funguje stránka www.e-vuc.sk, na ktorej každý nájde poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí dostali od župy povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Teda všetkých, ktorí dodali všetky potrebné dokumenty.
„Čo sa týka možnosti pacienta, ktorý príde do ambulancie a chce si overiť na ambulancii meno lekára, názov poskytovateľa, tak každý poskytovateľ je povinný mať na viditeľnom mieste umiestnené svoje obchodné meno, meno, priezvisko, svoje odborné zameranie, má mať zverejnené ordinačné hodiny, ktoré mu schválil samosprávny kraj, na viditeľnom mieste má mať cenník. Všetky samosprávne kraje máme zriadenú spoločnú webovú adresu www.e-vuc.sk , kde sú zverejnené všetky zdravotnícke zariadenia, ktorým samosprávne kraje vydali povolenie. Je tam zverejnený názov, odborný zástupca, ordinačné hodiny, dokonca je tam dôležitá informácia, kvôli ktorej  nám veľa pacientov aj telefonuje, a to je neprítomnosť lekára v ambulancii, pretože lekár je povinný neprítomnosť nahlásiť samosprávnemu kraju a zabezpečiť si zastupovanie. Pacienti však môžu prísť aj osobne na samosprávny kraj, môže nám zatelefonovať, napísať nám,“ predstavila službu pre pacientov riaditeľka odboru zdravotníctva BSK Jana Ježíková. Tí sa teda pri svojich pochybnostiach o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti môžu obrátiť na Úrad Bratislavského samosprávneho kraja.
 
Bratislavský samosprávny kraj vydal povolenie 24 zariadeniam na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore plastická chirurgia.