Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Župa začne na jeseň s deinštitucionalizáciou

22.08.2018

“Prechod poskytovania sociálnych služieb z inštitucionálnej formy na formu komunitnú znamená, že naši klienti v domovoch sociálnych služieb budú dostávať pomoc adresnejšie a konkrétnejšie podľa svojich potrieb. V súčasnosti pracujú zamestnanci s väčšou skupinou klientov, no po procese deinštitucionalizácie budú pracovať s klientami individuálnejšie vo vymedzenej komunite. Súčasťou projektu bude aj zriadenie denného stacionára pre seniorov, teda denná starostlivosť. Naším cieľom je postupné zvyšovanie kvality a rozširovanie ponuky služieb v sociálnej oblasti,” zhrnul bratislavský župan Juraj Droba.

BSK má  vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 14 DSS. DSS a zariadenie pre seniorov Rača začne vďaka eurofondom už na jeseň deinštitucionalizačný proces. V objekte na Strelkovej ulici v Bratislave, ktorý prejde kompletnou rekonštrukciou, získa 12 klientov možnosť prijímať sociálne služby celoročnou pobytovou formou a 12 prijímateľov bude môcť využívať služby ambulantnou, teda dennou návštevnou, formou. Na Račianskej ulici sa už v najbližších mesiacoch začne so stavbou dvojdomu, kde bude môcť v komunite žiť ďalších 12 prijímateľov sociálnej služby po celý rok. Vďaka novému bezbariérovému prostrediu budú klienti z DSS samostatnejší. Projekt “Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v Bratislave - DSS a ZPS Rača” je pre bratislavskú župu pilotný a bude slúžiť ako vzor pre ďalšie projekty. Spolufinancovanie BSK je vo výške 5%, teda 127 517,17 eur.