Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Župa vyžaduje novú technicko-bezpečnostnú skúšku

28.06.2016

Bratislavský samosprávny kraj ako špeciálny stavebný úrad pre stavby električkových a trolejbusových dráh a stavby na dráhe dnes vykonal kontrolu na stavbe „Nosný systém MHD v Bratislave, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie, 1. časť Bosákova ulica – Šafárikovo námestie“, ucelená časť 30 Petržalka, na ktorom prišlo k porušeniu technického stavu električkového koľajiska. Na základe tejto kontroly žiada župa stavebníka nielen o nápravu, ale aj o vykonanie novej technicko-bezpečnostnej skúšky. 

--------------------------------------------------------------------------------
 
„My nevyjednávame so žiadnou stavebnou firmou, nevyjednávame so žiadnymi projektantmi. Konáme v duchu predpokladu, že žiadny z dokumentov, ktoré nám mesto dalo, nie je sfalšovaný ani nie je pozmenený. Vychádzame teda z dokumentov, ktoré máme zo strany mesta. A takisto, čo sa týka tejto trate a samotných skúšok, tak tie vo februári nič neodhalili. Je možné, že vplyvom tepla prišlo k pokriveniu koľajníc a tá reakcia je úplne primeraná. Mesto tu musí zariadiť nápravu a my musíme vyžadovať, a aj vyžadovať budeme, ďalšiu technickú skúšku, aby si ľudia boli istí, že sú v bezpečí,“ vyjadril sa na dnešnom briefingu predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
 
Na mieste kontroly bolo zistené porušenie technického stavu stavebného objektu SO 30-104-00 Električkový zvršok v úseku Bosákova – Obratisko. Ide o deformáciu oblúkov koľají.
 
Pri technicko-bezpečnostných skúškach, ktoré boli vykonané v dňoch 16. februára 2016 a 18. februára 2016 tento nedostatok zistený nebol a električkový zvršok bol v poriadku. Aj po miestnom zisťovaní, ktoré sa na bratislavskom Starom moste uskutočnilo 26. mája 2016, dostala župa od všetkých dotknutých orgánov kladné stanoviská. Na základe toho vydala 30. mája 2016 kolaudačné rozhodnutie na skúšobnú prevádzku. Aktuálne plynú posledné dni lehoty na odvolanie.
 
Bratislavský samosprávny kraj dnes predpoludním listom vyzval stavebníka, Hlavné mesto SR Bratislava, aby uviedol stavbu do takého technického stavu, aby bola zaistená bezpečná a plynulá premávka na električkovej dráhe. Zároveň BSK ako špeciálny stavebný úrad požaduje aj vykonanie technicko-bezpečnostnej skúšky po odstránení závad. Všetky tieto úkony je možné stihnúť zrealizovať do plánovaného termínu spustenia skúšobnej prevádzky.
 
“Po obhliadke závad, ktorú vykonal BSK, ako dráhový stavebný úrad, sme vyzvali stavebníka, Hlavné mesto Bratislavu, aby tieto závady odstránil  a vykonal technicko-bezpečnostnú skúšku v termíne  skôr, ako bude  povolenie skúšobnej prevádzky  právoplatné,” doplnil riaditeľ Odboru dopravy BSK Ladislav Csáder. Výsledok s meraniami žiada bratislavská župa doručiť pred uvedením električkovej dráhy do prevádzky, aby bola zaistená bezpečnosť cestujúcich.