Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Župa vytvorila nový projekt na podporu školstva- HAJSCHUL

25.05.2017

Bratislavský samosprávny kraj vytvoril projekt s názvom Hajschul, ktorý prezentuje pestrú ponuku odborov stredných odborných škôl v regióne.

Správny výber strednej školy je jedným z najdôležitejších rozhodnutí v živote.

„Vidíme veľkú potrebu dať do povedomia pestrú ponuku kvalitných odborov Stredných odborných škôl. Chceme upozorniť rodičov a vyzvať mladých ľudí, aby sa hlbšie zamysleli nad tým, akú strednú školu si zvolia. Je dôležité, aby študovali čo ich baví a išli za svojimi cieľmi. Rovnako je však dôležité poznať možnosti pracovného trhu a dopytu po povolaniach,“ vyjadril sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.

Bratislavský samosprávny kraj spustil 22. mája nový projekt HAJSCHUL, ktorého názov je odvodený od anglického „High School“, teda v preklade „Stredná škola“.  Názov, ktorý si zvolili práve študenti stredných škôl hovorí o špecifikácii projektu Hajschul. Jeho cieľom je poradiť, smerovať, informovať a motivovať budúcich stredoškolákov, ako si vybrať tú pre nich správnu strednú školu.

Zmyslom projektu je propagovať odbory a remeslá, ktoré na Slovensku upadajú a o ktoré klesá medzi žiakmi, ale aj medzi rodičmi, záujem. Čo potvrdzujú aj nízke počty študentov na stredných odborných školách. Takisto je potrebné pozdvihnutie celkového povedomia o odborných školách, ich fungovaní, odboroch, výsledkoch ako aj možnostiach, ktoré ponúkajú, nakoľko žiakom sa málo dostávajú informácií o rôznych druhoch odboroch a duálnom vzdelávaní na SOŠ. Slovensko tak stráca remeselných pracovníkov a tým aj konkurencie schopnosť, čo napr. určité služby, odbory predražuje.

Pilotnou časťou projektu je video o Jakubovi Klimovi, absolventovi Strednej školy Úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave. Úspešný fotograf Jakub Klimo, ktorý nás reprezentuje doma i v zahraničí, sa sám stotožnil s danou problematikou. Motivačné video, ktoré si môžete pozrieť na Facebook Fanpage HAJSCHUL vytvorila produkčná spoločnosť Jumpcat creative, s.r.o. pod záštitou BSK.