Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Župa opäť hostila kontrolórov

29.10.2018

„Konferencie kontrolórov Združenia HK8 už majú svoju dlhoročnú tradíciu ako aj význam kvôli vzájomnej výmene skúseností z kontrolnej praxe. Preto som rád, že sa jej zúčastňujú aj zástupcovia účtovných dvorov z našich spriatelených rakúskych regiónov. Spolupráca s rakúskymi kolegami trvá už vyše desať rokov, čo umožňuje vzájomnú výmenu skúseností, ale i získavanie cenných poznatkov od našich rakúskych priateľov, ktorí už majú dlhodobejšie skúsenosti, o spôsobe fungovania regionálnej kontroly v Rakúsku a jeho spolkových krajinách. Cenné sú pre nás aj informácie zo spolupráce v tejto oblasti na európskej úrovni, najmä čo sa týka úloh, cieľov a činnosti európskej organizácie združujúcej regionálne kontrolné orgány EURORAI,“ povedal kontrolórom Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja.

Stretnutie všetkých kontrolórov vyšších územných celkov celého Slovenska, ktoré bolo v dňoch 25. až 26. októbra 2018, sa koná raz za dva roky.  Cieľom je získať nové poznatky a informácie z tých oblastí, ktoré kontrolóri využívajú pri výkone svojej činnosti. Súčasťou boli prezentácie, prednášky ako aj diskusie. Tento rok bola nosnou témou mimoriadne náročná a zodpovedná oblasť verejného obstarávania a chystaná novela zákona o verejnom obstarávaní.

Pre rakúskych hostí bola konferencia obohacujúca nie len o nové poznatky, ale aj o kúsok Bratislavského kraja. Organizátori si pre nich pripravili aj sprievodný program v podobe výletu na hrad Červený kameň.  Očarení boli najmä prírodou, ale zaujala ich aj  história, tradičná povesť o jeho vzniku, ako aj priestory hradu.