Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Župa má ubytovanie pre päťdesiatku zamestnancov v sociálnych službách

12.05.2017

Poslanci župného Zastupiteľstva na dnešnom pracovnom zasadnutí schválili návrh na zmenu účelového určenia časti objektov na ul. Pri vinohradoch 267 v Bratislave, ktoré sú vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja. Ide o voľné bytové jednotky, ktoré sa zmenia na ubytovňu pre zamestnancov domovov sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Vznikne tak 26 bytových jednotiek pre dvoch. Záujemcovia sa môžu hlásiť priamo v DSS Rača.
 

„Po zavedení učiteľských bytov v Bratislavskej župe, zavádzame ošetrovateľské byty. Práve nimi chceme dosiahnuť, aby sme mali dostatok pracovníkov v našich DSS, či už pre seniorov alebo postihnutých. Táto zmena by aj pre ďalšie zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK predstavovala nástroj na riešenie nepriaznivého stavu ponuky a dopytu na pracovnom trhu, predovšetkým na pracovných pozíciách ako opatrovateľ, sanitár, pomocná sila v kuchyni alebo upratovačka, “ povedal Pavol Frešo, predseda Bratislavského samosprávneho kraja.
Bratislavský samosprávny kraj zveril predmetný majetok – bytové domy - do správy Domovu sociálnych služieb a zariadeniu pre seniorov Rača, Pri vinohradoch 267, zariadeniu sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. V tomto objekte bola do roku 2008 poskytovaná sociálna služba „domov – penzión pre dôchodcov“, čomu zodpovedalo aj priestorové usporiadanie a dispozícia obytných priestorov. Zákonnými zmenami sa poskytovaný druh sociálnych služieb zmenil na „zariadenie pre seniorov“, kde nebolo možné bytové jednotky úplne debariérizovať. Preto z tohto dôvodu a aj následného
nevyužívania celého rozsahu ubytovacích kapacít zariadenia na poskytovanie sociálnej služby by sa 26 bytových jednotiek objektu vyčlenilo pre ubytovňu.
„V zariadeniach sociálnych služieb je celkovo nedostatok zamestnancov, najmä v pozíciách ako opatrovateľka, zdravotná sestra, pomocná sila v kuchyni a podobne a to vo všetkých zariadeniach v rámci Slovenska. V Bratislave je tento problém vypuklejší aj práve preto, že je tu oveľa viac pracovných príležitostí. O tieto pracovné pozície je záujem, ale práve sú tu aj ľudia pochádzajúci nielen z Bratislavského kraja, ale aj zo stredného a východného Slovenska, keďže ide o pracovné pozície, ktoré aj platovo nepatria medzi tie najlepšie honorované. Tá motivácia pre tých, ktorí k nám prichádzajú z iných regiónov je, či je možnosť, aby sme im pomohli s bývaním, keďže v Bratislave patrí medzi najdrahšie položky. Preto sme hľadali možnosti ako by sme vedeli ľuďom, ktorí by pracovali v zariadeniach sociálnych služieb, ktorý ten svoj pracovný čas a pracovné skúsenosti venujú ľuďom so zdravotným postihnutím, pomôcť. Takúto možnosť sme našli v domove sociálnych služieb v Rači, kde je bytový dom, ktorý pôvodne slúžil ako penziónová časť. Dnes mnohé tieto bytové jednotky máme práve z toho dôvodu, že nie je možné ich úplne debarierizovať, voľné a rozhodli sme sa, že ich využijeme práve pre ľudí, ktorí pracujú v sociálnych službách. Myslíme si, že to výrazne pomôže hlavne klientom, prijímateľom sociálnych služieb, lebo tie služby môžu byť kvalitne poskytované ľuďmi ktorí majú skúsenosti, prax a ktorí túto prácu robia s láskou,“ doplnila riaditeľka Odboru sociálnych vecí Bratislavského samosprávneho kraja Michaela Šopová.
Ubytovňa v bratislavskej Rači je určená pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Každá bytová jednotka pozostáva z obývacej miestnosti, kuchyne, predsiene, WC, kúpeľne a je jej súčasťou je loggia. Bytové jednotky majú podlahovú plochu v dvoch výmerách - bytová jednotka typu A má rozlohu 38,97 m2 a bytová jednotka typu B má rozlohu 37,11 m2. 
V 26 bytových jednotkách bude možné ubytovať až 52 dospelých osôb. Rodičia, ktorí majú maloleté deti a sú zamestnancami pracujúcimi v zariadeniach sociálnych služieb v župnej pôsobnosti, budú môcť bývať v týchto bytových jednotkách so svojimi neplnoletými deťmi. Doba ubytovania bude stanovená na dobu určitú. Nájomné bude vychádzať z nákladov za spotrebované energie a služby spojené s poskytovaním ubytovania a bude vypočítané na základe podlahovej plochy bytovej jednotky.
„Tento návrh je veľmi rozumným riešením pre vzniknutú situáciu, kedy v podstate zo zákonných dôvodov nevieme naplniť zariadenie klientmi, nakoľko sa vyskytujú zákonné podmienky. Sú oveľa prísnejšie než to čo sme schopní v takomto stavebnom vyhotovení ponúknuť. Na druhej strane máme nekonečný problém získavať zamestnancov. Práve vyjsť zamestnancom v ústrety tým, že im poskytneme bývanie, si zlepšujeme našu pozíciu a našu šancu ich zamestnať a pritiahnuť, lebo tá pozíciu voči Rakúskemu prostrediu je strašná. Jednoducho tam, kde vieme pomôcť s ubytovaním, ktoré je cenovo dostupné, to veľmi zaváži,“ uzavrel župný poslanec a člen Komisie zdravotníctva a sociálnych vecí BSK Peter Baxa.
Bytové jednotky patria pod domov sociálnych služieb pre seniorov v Rači, svoje žiadosti môžu záujemcovia adresovať priamo do tohto zariadenia.