Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Župa má prvú tabletovú triedu na hotelovej škole

19.04.2016

Hotelová akadémia na Mikovíniho v Bratislave, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, bola zaradená do projektu „Škola tretieho tisícročia - Vzdelávame pre budúcnosť“. Ako jedna z troch vybraných škôl v rámci Slovenska získala pre ukážkovú tabletovú triedu 22 tabletov.
 
„Počítačové technológie už dnes využívajú všetky vekové kategórie. Veľmi obľúbenými sa v poslednom čase stali tablety, preto je fajn ich zaradiť aj do vyučovacieho procesu, ktorý sa tak zatraktívni a skvalitní. Práca na tabletoch môže byť pre žiakov, ale aj pre učiteľov prínosom, pretože je atraktívna, moderná, rýchla, prehľadná,“ vyjadril sa k projektu bratislavský župan Pavol Frešo. 
Tabletovú triedu otvorili na bratislavskej Hotelovej akadémii, Mikovíniho 1, ktorá bola v rámci Slovenska vybraná ako jedna z troch škôl, kde sa projekt realizuje. Počas otvorenia prebehla aj ukážka toho, ako by mohla v praxi vyzerať hodina s využitím tabletu. 
Projekt „Vzdelávame pre budúcnosť“ zorganizovala spoločnosť Microsoft spolu s ďalšími partnermi. Spoločne vytvárajú ukážkové tabletové triedy postavené na technológii Windows 8.1, ktoré v praxi testujú a overujú využitie tabletov pri práci učiteľa, žiaka alebo školy.
Projekt má prispieť k tomu, aby školy a žiaci využívali potenciál moderných technológií vo vyučovacom procese, lepšie sa orientovali pri narábaní  a spracovávaní informácií a získali o nich lepší prehľad. Zároveň má projekt aj takouto modernou formou vzdelávania inšpirovať žiakov k dosahovaniu lepších výsledkov. 
Hotelová akadémia na Mikovíniho ulici v Bratislave má dlhoročné tradície a skúsenosti vo vzdelávaní a príprave pracovníkov v oblasti hotelových a gastronomických služieb. Ako jediná štátna hotelová akadémia v Bratislave poskytuje bezplatné stredoškolské štúdium ukončené podľa jednotlivých odborov buď maturitnou skúškou, výučným listom, alebo aj maturitnou skúškou s výučným listom.

Študijné a učebné odbory:
6323 K hotelová akadémia – denné štúdium
6444 K čašník, servírka – denné štúdium
6445 K kuchár – denné štúdium
6444 H čašník, servírka – denné štúdium
6445 H kuchár – denné štúdium
6421 L spoločné stravovanie – nadstavbové štúdium