Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Župa má prvé elektroauto

19.12.2018

„Dvojmiestny mestský elektromobil bude slúžiť na podporu ekologickej dopravy BSK. Budú sa ním navštevovať jednotlivé župou už realizované projekty alebo zariadenia a objekty, ktoré má župa vo svojej správe. Sľúbili sme, že župa bude zelenšia a už na jar sme z vozového parku vyradili 10 áut, z ktorých 7 dostali župné domovy sociálnych služieb. V tomto trende budeme pokračovať. Je to signál aj pre ľudí, že v meste sa dá jazdiť úspornejšie a na menších autách,“ vyjadril sa Juraj Droba, predseda BSK.

Bratislavský samosprávny kraj sa stal úspešným žiadateľom o dotáciu v rámci Environmentálneho fondu Ministerstva životného prostredia SR, kde ešte v máji tohto roku reagoval na Výzvu na predloženie „Žiadosti o poskytnutí dotácie“ oblasti J: Elektromobilita, činnosti J1 Podpora elektromobility. Predložená žiadosť o dotáciu s názvom „Podpora ekologickej dopravy Úradu BSK“ bola schválená a dňa 6.12.2018 nadobudla účinnosť Zmluva o podpore z Environmentálneho fondu. Župa tak plní svoje Programové vyhlásenia, kde sa zaviazala k podpore alternatívneho pohonu.

Ak sa elektomobil osvedčí, bude župa uvažovať o obstaraní ďalších takýchto áut v rámci dotácií z Environmentálneho fondu, nakoľko sa do nich dá zapojiť viackrát.

Bratislavský samosprávny kraj je jedným z dvoch vyšších územných celkov, ktorý dostal túto dotáciu. Druhým úspešným prijímateľom dotácie je Trenčiansky samosprávny kraj.