Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Župa dokončila značenie cyklotrás v malokarpatskej oblasti

04.04.2016

Bratislavský samosprávny kraj vyznačil v rámci projektu „Bránami mesta Modry“ celkovo 83,7 km cyklotrás v okolí Modry. Zvýšila sa tak úroveň cyklodopravného vybavenia a sprístupnilo sa viac ako 20 malokarpatských prírodných a kultúrnych turistických atraktivít.
„Je dôležité, aby sme všetkým návštevníkom, či už domácim alebo zahraničným, mohli poskytnúť čo najväčší prehľad a zlepšovať ich orientáciu v bratislavskom regióne. Posledné štatistiky ukázali, že záujem o tento región rastie a veríme, že sa cykloturistika bude aj vďaka lepšiemu označeniu tešiť veľkej obľube,“ vyjadril sa Pavol Frešo, predseda Bratislavského samosprávneho kraja.
V rámci projektu bolo realizované maľované značenie na 83,7 kilometroch, pribudlo 51 nových cyklosmerovníkov, 23 bolardových stĺpikov, 124 veľkých cyklosmeroviek, 49 tabuliek miestneho názvu, 16 donorských tabuliek, 5 emblémových cyklotabuliek a 11 významových tabuliek.
Väčšia časť vyznačených cyklotrás je situovaná v pohorí Malých Karpát v blízkosti mesta Modra a niektoré z nich sú vyvedené až na hrebeň Malých Karpát do sedla Hubalová a Čermáková lúka. Na cyklotrasách v okolí Modranskej kalvárie bolo značenie prispôsobené existujúcemu mobiliáru a plánovanému cykloodpočívadlu. Vyznačovať sa bude dreveným prevedením a súčasťou jeho špecifického dizajnu budú orientačné prvky na kalvárií.
Značenie bolo vykonané odborne spôsobilými osobami v zmysle platných STN noriem a usmernení pre budovanie cyklotrás.
Na projekte „Bránami mesta Modry“spolupracoval Bratislavský samosprávny kraj s mestom Modra a na financovanie projektu využil dotáciu poskytnutú Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja na podporu regionálneho rozvoja v celkovej výške 21 894,72 €. Celkové náklady na realizáciu projektu boli vo výške 23 557,08 €, z toho spolufinancovanie BSK bolo vo výške 1 662,36 €.