Zverejňovač príspevkov

Späť

ZSS Seniorville

Názov poskytovateľa
Harmónia života, n.o.
Adresa poskytovateľa
Palisády 33
Bratislava-Staré Mesto
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
ZSS Seniorville
Adresa prevádzky
439
Jablonové
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Zariadenie pre seniorov
Cieľová skupina
fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách alebo fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej slu
Rozsah
URCITY
Forma
Ambulantná
Kapacita
8