Zverejňovač príspevkov

Späť

GOMART

Názov poskytovateľa
GOMART
Adresa poskytovateľa
Podháj 161
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
GOMART
Adresa prevádzky
Podháj 4623/161
Bratislava-Rusovce
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Domov sociálnych služieb
Cieľová skupina
fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a ktorým je poskytovaná sociálna služba podľa § 38 zákona o sociálnych službách účinného do 31.12. 2013, f
Rozsah
URCITY
Forma
Pobytová - ročná
Kapacita
20