Zverejňovač príspevkov

Späť

Združenie GERION

Názov poskytovateľa
Združenie GERION
Adresa poskytovateľa
Tešedíkova 91/A
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Združenie GERION
Adresa prevádzky
Námestie Rodiny 1
Bratislava-Rusovce
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Špecializované zariadenie
Cieľová skupina
fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a majú zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, skleróza multiple
Rozsah
URCITY
Forma
Pobytová - ročná
Kapacita