Zverejňovač príspevkov

Späť

Zariadenie sociálnych služieb Rohožník

Názov poskytovateľa
Zariadenie sociálnych služieb Rohožník
Adresa poskytovateľa
Školské námestie 406/1
Rohožník
Druh poskytovateľa
Verejný poskytovateľ - Právnická osoba zriadená alebo založená obcou / mestom
Názov prevádzky
Zariadenie sociálnych služieb Rohožník
Adresa prevádzky
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Jedáleň
Cieľová skupina
fyzické osoby, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, majú ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšili dôchodkový vek
Rozsah
NEURCITY
Forma
Terénna
Kapacita