Zverejňovač príspevkov

Späť

Vstúpte, n.o.

Názov poskytovateľa
Vstúpte, n.o.
Adresa poskytovateľa
1. mája 15
Malacky
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Vstúpte, n.o.
Adresa prevádzky
1. mája 15
Malacky
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Sprostredkovanie osobnej asistencie
Cieľová skupina
fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorým sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu alebo fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré sú odkázané na osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu
Rozsah
NEURCITY
Forma
Ambulantná
Kapacita