Zverejňovač príspevkov

Späť

Zariadenie sociálnych služieb Rohožník

Názov poskytovateľa
Zariadenie sociálnych služieb Rohožník
Adresa poskytovateľa
Školské námestie 406/1
Rohožník
Druh poskytovateľa
Verejný poskytovateľ - Právnická osoba zriadená alebo založená obcou / mestom
Názov prevádzky
Zariadenie sociálnych služieb Rohožník
Adresa prevádzky
Pri potoku 45/3
Rohožník
Kontakt
004216987722
czeilingerova@zssrohoznik.sk
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Zariadenie pre seniorov
Cieľová skupina
fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 citovaného zákona o sociálnych službách alebo fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebu
Rozsah
NEURCITY
Forma
Pobytová - ročná
Kapacita
20