Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Záujem vodičov o prácu v prímestskej autobusovej doprave sa zvyšuje

22.08.2017

Bratislavský samosprávny kraj spoločne s prevádzkovateľom prímestskej dopravy v regióne, dopravcom Slovak Lines a. s., zabezpečili k prvému júlu zvýšenie platov vodičov autobusov. Šoféri tak získali lepšie mzdové ohodnotenie a Slovak Lines zaznamenal dvojnásobné zvýšenie počtu žiadostí o zamestnanie. Hodinová mzda sa zvýšila o jedno euro, teda zo 4,77 eura na 5,77 eura.
 
“Dnes sme sa prišli naživo presvedčiť, ako zaúčinkovalo toto opatrenie. Správy sú viac než pozitívne, odliv vodičov z prímestskej dopravy sa zastavil,“ popisuje predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
 
Platy vodičov sa v Slovak Lines zvýšili, aby bola spoločnosť konkurencieschopná napríklad v porovnaní s bratislavskou MHD či inými dopravcami. „Dnes vieme povedať, že niektorí vodiči sa dokonca vracajú, tento trend je pozitívny. Motivovaní a spokojní zamestnanci je kľúčová súčasť akejkoľvek verejnej dopravy. Pokles záujmu cestujúcich si jednoducho nemôžeme dovoliť. Robíme preto maximum, aby sa cítili v autobusoch komfortne. Župa výrazne znížila dlh, šetríme, neplytváme a investujeme prostriedky práve do zmysluplných činností, akou je nepochybne aj doprava,“ skonštatoval predseda BSK.
 
Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji (IDS BK) dnes využívajú takmer dve tretiny cestujúcich v Bratislavskom kraji, čo ukázal nezávislý prieskum agentúry Focus realizovaný na konci roka 2016. Súčasťou IDS BK je aj prímestská autobusová doprava Slovak Lines.  Z výsledkov dopytovania respondentov vyplynulo, že zavedenie IDS BK momentálne pozitívne hodnotí 66 % oslovených ľudí.
 
„Dúfam, že konštruktívna spolupráca so župou či v rámci integrovanej dopravy bude pokračovať aj naďalej. Pracujeme na ďalších opatreniach, aby sa integrovaná doprava a práca v našej firme posúvala smerom dopredu a potvrdili sme naše základné predsavzatie, teda slúžiť zákazníkom a byť tým najlepším dopravcom v regióne,“ vyjadril sa Peter Sádovský, generálny riaditeľ Slovak lines.
 
Dlhodobým cieľom BSK je zvyšovať atraktivitu verejnej dopravy. Nárast počtu cestujúcich je priamo závislý od kvality služieb, ktorá prirodzene závisí taktiež od spoľahlivej práce vodičov. Väčšie počty prepravených ľudí znamenajú lepší hospodársky výsledok, vyššie tržby, a teda možnosť vyčlenenia ďalších finančných prostriedkov pre vyššie mzdové ohodnotenie šoférov.
 
„Tento rok financujeme Slovak Lines na úrovni 10,67 milióna eur. Samozrejme, rok ešte nie je uzavretý a očakávame úpravy napríklad v súvislosti cenou ropných produktov,“ ozrejmil Marián Múdry, riaditeľ Odboru financií BSK.
 
Cestujúcich lákajú moderné autobusy
Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo je presvedčený, že opatrenia zo strany BSK pomôžu k vyššiemu komfortu cestovania v Bratislavskej integrovanej doprave.
 
„Za posledné roky sme výrazne vylepšili vozový park, pričom máme všetky autobusy klimatizované a s Wi-Fi pripojením. Autobusy sú podstatne mladšie, ich priemerný vek je nižší. Samozrejme,  chceme mať aj vodičov, ktorí vedia informovať, majú vystupovanie, vedia poradiť, pomôcť a samozrejme robia svoju prácu kvalitne a robia maximum preto, aby jazdili  na čas,“ objasnil riaditeľ Odboru dopravy BSK Ladislav Csáder.
 
V roku 2016 sa podarilo zastabilizovať počet cestujúcich v autobusoch prímestskej dopravy v Bratislavskom samosprávnom kraji. „Vývoj počtu cestujúcich je na rovnakej úrovni aj v prvom polroku 2017. K situácii prispel zvyšujúci sa záujem o Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji (IDS BK), ale aj neustále zlepšovanie ponuky služieb Slovak Lines pre cestujúcich,“ uviedol Peter Sádovský, generálny riaditeľ Slovak Lines.
 
„Pracujem ako dispečer Slovak Lines a môžem potvrdiť, že odliv vodičov sa zastavil. Samozrejme, pre nás ako dispečerov sa ľahšie zabezpečuje doprava. Osobne si myslím, že nielenže platy sa zdvihli, ale celkovo kultúra našej spoločnosti sa mení na ešte vyššiu úroveň. Ide o ľahkú matematiku: spokojný zamestnanec rovná sa spokojný zákazník, takže osobne si myslím, že vieme poskytovať dobré služby už dnes a budú ešte lepšie,“ uzavrel Juraj Németh, dispečer Slovak lines.