Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Zástupkyňa DG REGIO navštívila novú Cvernovku

14.12.2016

Zástupkyňa DG REGIO pani Eva Wenigová navštívila v utorok kreatívne centrum Nadácie Cvernovka na Račianskej. Pre dobudovanie nového kreatívneho centra regiónu má župa v pláne čerpať európske prostriedky.
„Nové kreatívne centrum, ktoré vďaka župe ostalo v Bratislave zachované, má veľkú šancu dostať na svoj rozvoj aj eurofondy. Práve preto sme celý projekt zástupkyni DG REGIO predstavili,“ objasnil predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo. 

Kreatívci z Nadácie Cvernovka, ktorí sa presťahovali do priestorov bývalej SOŠ Chemickej na Račianskej ulici, okrem pokroku dosiahnutého vlastnými silami a dobrovoľníckou prácou, predstavili plán rozvoja funkcií centra, na ktoré by chceli v spolupráci s BSK žiadať EÚ zdroje alokované v Integrovanom regionálnom operačnom programe.  Na stretnutí zdôraznili princíp partnerstva, ktorý je nevyhnutný pri spolupráci s ostatnými orgánmi štátnej správy a samosprávy v záujme zabezpečenia synergie s plánovaným zámerom Ministerstva kultúry SR, ktorý ukázalo napríklad pri  Hurbanových kasárniach. 
 
Na základe iniciatív občanov, bude možné budovať na pevných základoch kreatívne centrum kraja, zabezpečiť zmysluplné využitie EÚ zdrojov a udržateľnosť výsledkov v kultúrno-kreatívnom priemysle.  Stav realizácie jednotlivých prioritných osí operačného programu bude podrobne monitorovaný DG REGIO aj v záujme zabezpečenia úspešnosti programu a efektívneho vynaloženia finančných prostriedkov EÚ.