Zverejňovač príspevkov

Späť

Vstúpte, n.o.

Názov poskytovateľa
Vstúpte, n.o.
Adresa poskytovateľa
1. mája 15
Malacky
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Vstúpte, n.o.
Adresa prevádzky
1. mája 15
Malacky
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Sociálne poradenstvo - základné
Cieľová skupina
fyzické osoby, rodiny alebo komunity v nepriaznivej sociálnej situácii
Rozsah
NEURCITY
Forma
Ambulantná
Kapacita