Zverejňovač príspevkov

Späť

Vstúpte, n.o.

Názov poskytovateľa
Vstúpte, n.o.
Adresa poskytovateľa
1. mája 15
Malacky
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Vstúpte, n.o.
Adresa prevádzky
1. mája 15
Malacky
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Zariadenie podporovaného bývania
Cieľová skupina
fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, ak sú odkázané na dohľad, pod ktorým sú schopné viesť samostatný život
Rozsah
URCITY
Forma
Pobytová - ročná
Kapacita
4