Zverejňovač príspevkov

Späť

Vstúpte, n.o.

Názov poskytovateľa
Vstúpte, n.o.
Adresa poskytovateľa
1. mája 15
Malacky
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Vstúpte, n.o.
Adresa prevádzky
Bernolákova 7
Malacky
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Zariadenie podporovaného bývania
Cieľová skupina
fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, ak sú odkázané na dohľad, pod ktorým sú schopné viesť samostatný život
Rozsah
URCITY
Forma
Pobytová - ročná
Kapacita
3