Zverejňovač príspevkov

Späť

Vstúpte, n.o.

Názov poskytovateľa
Vstúpte, n.o.
Adresa poskytovateľa
1. mája 15
Malacky
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Vstúpte, n.o.
Adresa prevádzky
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Sociálne poradenstvo - špecializované
Cieľová skupina
osoby s mentálnym postihnutím, rodiny osôb s mentálnym postihnutím, tehotné ženy, ktoré očakávajú príchod dieťaťa s mentálnym postihnutím a osoby, ktoré pracujú s osobami s mentálnym postihnutím
Rozsah
URCITY
Forma
Terénna
Kapacita