Zverejňovač príspevkov

Späť

Zväz diabetikov Slovenska

Názov poskytovateľa
Zväz diabetikov Slovenska
Adresa poskytovateľa
Súťažná 1126/18
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Zväz diabetikov Slovenska
Adresa prevádzky
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Sociálne poradenstvo - základné
Cieľová skupina
fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím s diabetes mellitus, ich rodiny a skupiny osôb, ktoré sú potenciálne ohrozené ochorením na diabetes mellitus
Rozsah
NEURCITY
Forma
Terénna
Kapacita