Zverejňovač príspevkov

Späť

Seniorcentrum Staré Mesto

Názov poskytovateľa
Seniorcentrum Staré Mesto
Adresa poskytovateľa
Podjavorinskej 6
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Verejný poskytovateľ - Právnická osoba zriadená alebo založená obcou / mestom
Názov prevádzky
Seniorcentrum Staré Mesto
Adresa prevádzky
Podjavorinskej 6
Bratislava-Rusovce
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Jedáleň
Cieľová skupina
fyzické osoby, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, majú ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav alebo dovŕšili dôchodkový vek,
Rozsah
NEURCITY
Forma
Ambulantná
Kapacita