Zverejňovač príspevkov

Späť

Centrum sociálnych služieb Náruč Senior & Junior

Názov poskytovateľa
NÁRUČ Senior& Junior
Adresa poskytovateľa
Fedákova 1944/5
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Centrum sociálnych služieb Náruč Senior & Junior
Adresa prevádzky
1. mája 52/47
Solčany
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Zariadenie pre seniorov
Cieľová skupina
fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách alebo fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej slu
Rozsah
URCITY
Forma
Pobytová - ročná
Kapacita
24