Zverejňovač príspevkov

Späť

"PODPORNÝ KRUH"

Názov poskytovateľa
Inklúzia
Adresa poskytovateľa
Panenská 29
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
"PODPORNÝ KRUH"
Adresa prevádzky
Bagarova 20
Bratislava-Rusovce
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Rehabilitačné stredisko
Cieľová skupina
fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, fyzické osoby, ktoré sú slabozraké a fyzické osoby, ktoré sú nepočujúce alebo ktoré majú ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť
Rozsah
NEURCITY
Forma
Ambulantná
Kapacita
15